Preguntes freqüents

A Biomassa Tramuntana, volem resoldre d'una manera generalista una sèrie de dubtes que ens transmeten els nostres clients. En aquest apartat de Preguntes freqüents vos feim una selecció; per a altres dubtes, podeu contactar directament amb nosaltres.

P. La meva caldera de gasoil està obsoleta, ¿puc substituir la caldera per una de biomassa mantenint la resta de la instal·lació?

R. Sí, la instal·lació es manté igual. Quan es canvia una caldera per una altra s'ha de tenir en compte la diferència d'espai, però s'utilitzen les mateixes entrades i sortides d'aigua i fums a l'exterior. També s'ha que preveure una diferència de volum en l'emmagatzement del combustible.

P. Tenc una caldera de gasoil a casa, ¿podria col·locar una policombustible de biomassa i deixar la de gasoil de suport?

R. Sí, es realitza un "by pass", de manera que es pot usar indistintament. D'aquesta manera, per qualsevol motiu es pot aturar la de biomassa i encendre la de gasoil. I fins i tot, per motius econòmics d'inversió inicial, es pot instal·lar una caldera de biomassa de potencia menor de la màxima corresponent i, en aquest cas de necessitat, dies concrets de l'hivern, encendre la de suport.

P. ¿És possible disposar d'aigua calenta sanitària (ACS) amb una caldera de biomassa?

R. Sí, així com en calderes d'altres tipus de combustible, regulant de manera independent la temperatura i aprofitant un mateix aparell. D'aquesta forma, es pot emprar la biomassa no només com calefacció en els mesos freds, sinó per a escalfar l'aigua de la dutxa, de neteja, etc durant tot l'any o els mesos que el client necessiti.

P. En el cas d'adquirir els serveis de la cooperativa, ¿qui se encarrega del manteniment i les cendres generades?

R. Disposam d'un contracte de servei de combustible i retirada de cendres, així com del manteniment per temporada fora del període de garantia, adaptable al client. S'estudia una previsió de distribució de biocombustible d'entre una i dues vegades per mes, en aquestes visites es procedeix a la revisió de la maquina i retirada de cendre.

P. M'agrada la idea, ¿com puc participar en la cooperativa Biomassa Tramuntana?

R. Amés de soci treballador, existeix la figura d'associat, amb veu i vot en les assemblees. També es pretén a mig termini posar en marxa una cooperativa mixta de productors-consumidors.

P. Vull ser client de la cooperativa però voldria comprar un model d'estufa d'una altra marca...

R. A través de la cooperativa podem assessorar i ajudar en la compra a qualsevol persona interessada. O també el client realitza la compra per seu compte i contracta un servei de combustible i manteniment amb nosaltres.

P. Tenc un nivell baix en la etiqueta d'eficiència del certificat energètic del meu habitatge, ¿com puc ho millorar mitjançant la biomassa?

R. La combustió de la biomassa llança un balanç net de diòxid de carboni (CO2), degut a que la quantitat que es genera és la mateixa que va fixar la planta previament del CO2 de l'atmosfera. Qualsevol altre combustible o energia (gasoleo, gas, electricitat) augmenta les emissions de diòxid de carboni. Si una part o la totalitat dels elements que generen calor en l'habitatge, per escalfar tant l'ambiente com l'aigua, es substitueixen per estufes o calderes de biocombustible, es millora la qualificació del certificat energètic.

P. M'interessa realitzar una instal·lació de biomassa, però em falta part de la inversió, ¿existeixen facilitats per a finançar el projecte?

R. Actualment sí. Des de Biomassa Tramuntana ens comprometem a assessorar al client sobre els programes existents per part de l'administració estatal, en aquest cas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) per a finançar la instal·lació. A més, si el client es una institució sense ànim de lucre (cooperativa, ONG, etc), cercam fonts de financiació privada alternativa.

P. Soc propietari d'una finca de vàries hectàrees de bosc, ¿en què consisteix la gestió que oferiu, cost, etc?

R. En la cooperativa oferim el nostre personal especialitzat (enginyer forestal, operaris forestals) per a avaluar l'estat de la massa forestal i la viabilitat d'extracció dels arbres sobrants. Li presentam un informe amb aquestes característiques i amb la proposta concreta d'extracció al llarg del temps, processant el material residual no aprofitable in situ, per al seu posterior compostatge. Aquest procediment no té cost per al client, el nostre benefici s'obté de la comercialització de la biomassa generada.

P. Tenc un habitatge en una petita finca rústica, i davant l'elevat risc d'incendis vull fer una franja de protecció al voltant de la casa, ¿oferiu aquest servei?

R. Sí, avaluam el perímetre juntament amb vostè, si és necessari procedim a desbrossar, retiram arbres mitjançant enderrocament controlat evitant fer malbé l'habitatge i qualsevol altra actuació. També retiram arbres que tenguin risc de caure sobre habitatges, altres construccions, etc. Disposam de la maquinària i el material necessari per a un treball eficient. Li presentam un pressupost tancat i, si és de la seva satisfacció, concretam la data de la realització del treball.