Productes

En Biomassa Tramuntana, s. coop.; oferim una sèrie de calderes i estufes adequades per a cada cas i instal·lació, principalment de policombustibles i enfocades a la calefacció i l'escalfament d'aigua sanitària. Feim extracció de biomassa i venda d'aquest producte dels boscos i finques d'Esporles. I distribuïm col·lectors solars d'aire calent.


Biomassa, producció i venda.

Estufes, exemple.

Calderes, exemple.

Col·lector solar.