Calderes

Calderes de calefacció, per a radiadors i/o aigua calenta sanitària (ACS), de biocombustible sòlid, d'alta eficiència. Ideal per a habitatges unifamiliars, edificis, etc, en els quals es pretén escalfar totes les estàncies. Adaptables a diferents tipus de biomassa segons el model, incloent versions senzilles de pelets o policombustibles (estella forestal, clovella d'ametlla, pinyol d'oliva, etc).

Com en el cas de les estufes, treballam principalment amb el fabricant Lasian, marca espanyola de Saragossa, que ofereix una bona relació qualitat-preu, avalada per una experiència de 50 anys en el sector. Les calderes son modulares, pe a adaptar-se millor a les distintes necessitats d'automatització que vulgui el client.
 
Biomassa Tramuntana s. coop. es compromet a realitzar el projecte d'instal·lació mitjançant tècnics especialitzats. Optimitzam l'espai del que disposa l'habitatge o edificació per a la sitja o magatzem i la pròpia caldera, tant en substitucions de caldera de gas/gasoil, suplementàries - alternatives, com en obra nova. Sempre respectant la normativa vigent.

Condicions, dimensionament i consum estimat d'una caldera.

Exemple per a un habitatge unifamiliar aïllat de 150 m2, entenent 4 habitacions, 2 banys, cuina, menjador. Suposant un aïllament tèrmic mitjà-alt, amb una temperatura mínima exterior de 0ºC, li correspon una potència tèrmica aproximada de 13 kW. En el cas d'afegir a la instal·lació aigua calenta sanitària (ACS), el dimensionament de la caldera per a assegurar un funcionament òptim de l'equip correspondria a 25 kW. Potència màxima que ofereix el model Biomax Plus 25 de Lasian.

Si la ubicació és a la Serra de Tramuntana, la previsió és d'un funcionament de 5 mesos a l'any (del 15 de novembre al 15 d'abril), d'unes 5 hores diàries. L'estimació de consumo anual d'energia per a calefacció és de 19,7 MWh, que es corresponen a 3680 kg de pelet o 4100 kg de clovella d'ametlla.

Pressupost orientatiu de serveis i subministrament de biocombustible, sota contracte.

El subministrament de biomassa per part de la cooperativa (equivalent a 19,7 MWh) és de 1540 €/any (iva inclòs). Per comparació, aquesta mateixa quantitat d'energia obtinguda a partir de gasoil de calefacció, tendria un cost de 2050 €/any (1900 litres). Això suposa un estalvi anual de 530 € (25%), degut a que mantenim el nostre preu estable durant el període contractat.

Emmagatzemam i deshidratam el combustible a Esporles, garantint la qualitat de la biomassa durant el període contractat. Segons la demanda, en 48 hores, repartim una o dues vegades al mes el biocombustible a domicili, omplint la sitja o magatzem.

Revisam la caldera, realitzant entre una i dues visites mensuals, durant el període de funcionament, incloent la gestió de cendres. I de manera opcional oferim assegurar a tot risc el servei de manteniment i reparació.

En tot cas, un ús responsable de la calefacció pot reduir considerablement el consum, i és per això que aconsellam mantenir el termòstat amb valors moderats i escalfar només les habitacions que s'utilitzin diàriament. Així, els dos primers anys d'ús de la caldera de biomassa es consideren de prova, pagant el client un preu de 78,15 €/MWh, que s'ajustarà en els anys successius.