Serveis Energètics

Els serveis oferts actualment per la cooperativa son amplis i variats, encaminats a l'ús d'energies renovables, centrats principalment en la utilització de la biomassa com a recurs local, però sense oblidar altres àmbits:

 • Gestió forestal de finques. Proposam a la finca un projecte de gestió sostenible de la seva massa forestal, amb extracció selectiva d'arbres sense alterar el valor paisatgístic ni mediambiental, afavorint la biodiversitat i la prevenció d'incendis forestals. Així mateix, oferim la possibilitat de enderrocament i retirada d'arbres en risc de caiguda sobre construccions i els perímetres de seguretat dels habitatges davant incendis forestals. També triturat de branques i restes de poda i desbrossat de finques. Les actuacions estan d'acord amb l'actual Pla Forestal de les Illes Balears [enlace plan] i mantenim el contacte continu amb l'agent de medi ambient de la zona, per la qual cosa ens encarregam de la tramitació de permisos. La fi última de la fusta sempre serà per a ús local, en els seus diferents aprofitaments (biomassa, etc).

 • Venda de biomassa. Per a la venda, oferim diferents tipus de biomassa, produïda per la cooperativa a l'illa de Mallorca o comprada en col·laboració amb altres cooperatives o empreses, preferentment de producció local (com ara clovella d'ametlla, estella forestal, pellet, etc). En el cas dels nostres productes, es tracta principalment de llenya per a estufa i llar, a preus competitius, l'origen de la qual és la gestió forestal i restes de poda en el municipi d'Esporles. En un futur proper, des de Biomassa Tramuntana volem oferir també estella pròpia, pellet i clovetlla d'ametlla.
  Per als clients interessats en un servei integral porta a porta, disposam d'un contracte d'entrega de combustible i manteniment de la instal·lació.

servei llenya

 • Qualificació del certificat energètic d'edificis. La cooperativa disposa de personal qualificat (Reial Decret 235/2013) com a tècnic certificador per a la realització dels càlculs i qualificació energètica, expedint el corresponent certificat. Així mateix, tenim la capacitat d'assessorar sobre les mesures de millora de l'esmentada qualificació, ja sigui mitjançant l'aïllament de l'edifici o habitatge i/o incorporant la biomassa com a recurs energètic per a la calefacció, aigua calenta sanitària, etc.
  Actualment, el certificat és obligatori en els edificis d'obra nova i existents exposats per a  la seva venta o lloguer. Està en procés de regulació per a la resta de casos.

certificat energetic

 • Assessorament sobre ajuts i subvencions. Encara que vivim temps de crisi en els que per part de les administracions públiques no es recolzen les energies renovables, intentam estar al dia per si surt qualsevol  ajut. En aquests moments es trobe oberts el "Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios", en el qual s'inclouen les instal·lacions de biomassa i que suposa la finançament del sistema energètic en unes condicions molt favorables (Euribor + 0% interès).
  A Biomassa Tramuntana assessoram sobre la manera de sol·licitar aquests ajuts, tant per a habitatges unifamiliars com per a qualsevol altre tipus
  d'edifici residencial. Així mateix, si la instal·lació prové d'una societat  cooperativa, organització no governamental (ONG) o qualsevol altre entitat sense ànim de lucre, ampliam la nostra recerca de finançament des d'altres fonts privades.

assesorament

 • Instal·lació d'estufes i calderes. Realitzam els projectes energètics enfocats a l'usuari final, sigui particular, institució o empresa, tenint en compte les seves necessitats, la idiosincràsia de l'edifici, la possibilitat econòmica, etc. Per això oferim una variada gamma d'estufes i calderes que s'emmotllen als diferents requisits del client, d'una marca espanyola de reconegut prestigi en el sector.

caldera biomassa

 • Instal·lació de col·lectors/captadors solars d'aire calent. Distribuïm i muntem panells solars per a ventilació, deshumidificació i calefacció d'habitatges, amb cost energètic zero. Treballem amb una àmplia gamma domèstica, incloent, a més dels panells rectangulars, altres col·lectors de formes arrodonides o triangulars per a façanes evitant trencar l'estètica de la casa.